Grøn salon

aloe vera

 

Uppercut Pure – en grøn salon

Grøn SalonUppercut Pure er en frisør i Herning. Vi er som den første salon i Midtjylland certificeret som grøn salon. Certificeringen er din garanti for, at vi gør en ekstra indsats for de ansattes og kundernes sundhed og for miljøet. Konkret betyder det blandt andet, at vi udelukkende anvender og sælger produkter, som ikke indeholder giftige, hormonforstyrrende, kræft- eller allergifremkaldende stoffer.

Samtidig får man som Grøn Salon vejledning og hjælp til miljø og energibesparelser – ligesom vi altid er opdateret omkring den nyeste udvikling inden for miljøvenlig og bæredygtig drift af en salon. 

De formelle krav
Som Grøn Salon opfylder Uppercut Pure de følgende 8 obligatoriske krav, som vedrører kemi og kvalitetskrav til salonen:

  • Den daglige leder har viden om kemi og sundhed ved produkter. Salonens daglige leder har deltaget i Grøn Salon kursus om kemi, arbejdsmiljø og sundhed i frisørfaget.
  • Salonens ejer/ daglige leder og ansatte har den 4-årige frisør uddannelse Dette gælder dog ikke for elever.
  • Ingen produkter i salonen indeholder kemiske stoffer, som er opstillet på Grøn Salons forbudtliste. Dette omfatter også produkter til videresalg.
  • Salonen er særligt opmærksom på allergi og overfølsomhed. Inden en behandling spørges kunden om han/hun er overfølsom over for bestemte stoffer.
  • Afblegning af hår må ikke komme i kontakt med hovedbunden.
  • Der gøres rent med miljømærkede rengøringsmidler.
  • Hvis der sker servering i salonen, skal varerne være økologiske.
  • Den daglige leder/ejer skal instruere personalet i betydningen af Grøn Salon og udlevere Grøn Salon-folderen til personalet.

Læs mere om Grøn Salon på følgende link.